Tule coniteaan!

Tule coniteaan!

Artikkelikuva: Mikael Peltomaa @Elderx

Tältä sivulta löydät kaikki avoinna olevat coniteahaut. Tutustu alla tarkemmin vapaana oleviin vastaavuuksiin ja hae rohkeasti mukaan!

Avoimet haut:
Nekocon hakee kisällejä eli tulevaisuuden vastaavia!
Konekocon hakee vastaavia vuoden 2025 tapahtumaan!

Nekocon kisällihaku

Linkki hakuun: https://forms.gle/GyhRFftK7V6DZtUn8
Tai klikkaa tästä!

Oletko kiinnostunut conin järjestämisestä? Nekoconin conitea etsii joukkoonsa uusia vapaaehtoisia! Kisällinä toimiminen tarkoittaa vastaavan (coniitin) avustamista ja tehtävien opettelua kuluvalla kaudella. Kisälliksi hakevalta ei odoteta aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä, vaan oma-aloitteisuutta, innostusta oppia uutta sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Nekoconin coniteassa ovat auki seuraavat kisälliroolit kaudelle 2024–2025:

Sponsorit ja myyntisali

Sponsorikisällinä toimit olennaisena linkkinä Nekoconin sponsorien ja myyjien sekä tapahtuman välillä, aluksi yhteistyössä sponsorivastaavan kanssa. Sponsori- ja myyntisalin vastaavuudessa tarvitaan oma-aloitteisuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä ja hyvää kokonaisuuksien hallintaa. Tehtävässä menestymisessä auttaa conikentän ja alan yrityksien hyvä tuntemus. Reippaudella ja uskalluksella tarttua hommiin itsenäisesti pääsee kuitenkin jo pitkälle, ja tehtäviin opastetaan perusteellisesti. 

Yksin ei toki hommia tarvitse Nekoconissa tehdä! Sponsorivastaava ja koko conitea ottaa sinut avosylin vastaan, ja pääset harjoittelemaan vastaavan hommia yhdessä kokeneen tekijän kanssa tämän vuoden. Tehtävää on vuonna 2025 mahdollista jatkaa itsenäisesti tai yhdessä vastuun toisen vastaavan kanssa jakaen.

Valokuvaus

Haemme valokuvausvastaavalle kisälliä, joka voisi lähteä mukaan jo Nekocon 2024 viikonloppuna! Kisällinä toimit nykyisen vastaavan apuna polaroid- ja valokuvausstudiopisteiden kasaamisessa, kuvaustiimin työn tukemisessa ja kalusteiden toimivuuden varmistamisessa. Vastaava tutustuttaa sinua tapahtumaan ja vastuualueeseensa tapahtumaviikonlopun aikana. Halutessasi pääset myös mukaan kuvaamaan tapahtumaa. Tavoitteena on, että perehdyt tapahtumaan niin hyvin, että voit liittyä Nekoconin vuoden 2025 coniteaan valokuvausvastaavana.

Valokuvausvastaavan tehtäviin kuuluvat:

  • Studiokuvauspiste
  • Polaroid-piste
  • Nekoconin ohjelmien taltiointi (valokuvaus & dokumentointi)
  • Kuvien tarkistus ja tallentaminen
  • Ennen tapahtumaa: tiimin kokoaminen, työvuorojen aikatauluttaminen, työkalujen saatavuuden varmistaminen, kuvauspisteiden suunnittelu ja kalustus, yhteydenpito eri tahojen kanssa (muut vastaavat, oma tiimi)

Vastaavan roolissa on tärkeä ymmärtää kameratekniikkaa, digitaalisten alustojen käyttöä (mm. conikuvat.fi ja ohjelmat) ja studiokuvaamista (opeteltavissa tehtävän lomassa). Sinulla ei tarvitse olla omia studioaklusteita, vaan niiden saatavuudesta huolehditaan yhdessä muiden vastaavien kanssa.
Tehtävässä tarvitaan oma-aloitteisuutta, tiiminveto- ja tiimityötaitoja, kommunikointikykyä sekä innokkuutta oppia. Vastaavatiimissämme on useita valokuvaustaitajia, joten kaikkea sinun ei kuitenkaan tarvitse osata heti itse.

Nettisivut

Haluatko päästä osaksi Nekoconin vauhdikasta infotiimiä? Nettisivuvastaavana toimit yhteistyössä kaikkien muiden conin vastaavien kanssa ja huolehdit Nekoconin nettisivujen toiminnasta sekä päivityksistä. Autat myös tarpeen mukaan muita vastaavia sisällöntuotannossa yhdessä viestinnän kanssa.

Toivomme sinulta jo hieman kokemusta WordPressin käytöstä ja verkkosivujen tekemisestä ja/tai päivittämisestä. Tehtävään koulutetaan ja ohjataan perusteellisesti, joten tule rohkeasti mukaan! Hyvä visuaalinen silmä auttaa sinua tehtävissäsi.

Nykyinen nettisivuvastaava ottaa sinut avosylin vastaan, ja pääset heti tekemään niin täysillä kuin itse haluat. Tehtävänkuvaan perehdytetään hyvin jatkoa ajatellen, ja vastaavuuden sisältöön ja tehtäviisi pääset vaikuttamaan itse.

AMV-kilpailu

AMV-kisällinä toimit AMV-vastaavan oikeana kätenä AMV-kilpailun järjestämisessä. Pääset vaikuttamaan kilpailun rakenteeseen, palkintokategorioihin ja teemoihin sekä tuomarivalintoihin. Ennen conia pääset editoimaan kilpailuun tarvittavaa materiaalia yhdessä vastaavan kanssa sekä tarkastamaan videoiden sääntöjenmukaisuutta. Conin aikana avustat vastaavaa AMV-kisan läpiviemisessä.

AMV-kisälliltä toivotaan kohtalaista editointiosaamista, mutta AMV-kilpailun vetämisestä ei tarvitse olla entuudestaan kokemusta. Nekoconissa 2025 toimit läheisessä yhteistyössä AMV-vastaavan kanssa, mutta tarkoitus olisi, että voit tulevaisuudessa toimia myös itsenäisesti AMV-vastaavana.

Tekniikka

Tekniikkakisällinä toimit aluksi yhteistyössä tekniikkavastaavan kanssa, mutta tulevaisuudessa tehtäväsi laajenevat itsenäiseen työskentelyyn ja mahdollisesti oman pienen tiimin kokoamiseen. Päätehtäviisi kuuluvat tapahtuman teknisten tarpeiden valmistelu ja ylläpito, kuten conin läppäreiden ja tulostimien käyttöönotto ja huolto. Huolehdit myös mahdollisista muista satunnaisista tekniikkaan liittyvistä asioista. Teet tiivistä yhteistyötä muun conitean kanssa varmistaaksesi, että kaikki tekniset järjestelyt sujuvat ongelmitta ja että tapahtuman tekninen laatu paranee jatkuvasti.

Tekniikkavastaavan tehtävissä korostuvat nopeat ongelmanratkaisukyky, tekninen osaaminen ja kyky toimia paineen alla. Arvostamme tarkkuutta yksityiskohdissa ja halua parantaa tapahtuman teknistä toteutusta.

Pääsalin ohjelma / Avajaiset ja päättäjäiset

Pääsalin eli konserttisalin vastaavana toimit linkkinä Musiikkikeskuksen ja eri vastaavien välillä. Työskentelet tiiviisti mm. cosplay-, AMV- ja ohjelmavastaavien kanssa ja suunnittelet salin kokonaisaikataulua sekä ohjelman että harjoitusaikojen osalta. Yhteistyötä tehdään myös taltiointi- ja valokuvausvastaavien kanssa. 

Työ on pääosin koordinointia ja edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, aikataulujen hallintaa ja järjestelmällisyyttä. Vastineena pääset tekemään tiimityötä kivojen tyyppien kanssa rennossa yhteishengessä.

Halutessasi voit hakea myös yksinomaan avajaisten ja päättäjäisten vastaavaksi (mainitse tämä lomakkeella kohdassa vapaa sana). Tällöin vastuullasi ovat mm. avajaisten ja päättäjäisten mahdolliset esiintyjärekryt, ohjelman suunnittelu ja toteutus sekä infosähköpostien laatiminen esiintyjille. Työssä on hyötyä teknisestä osaamisesta (mm. ajolistojen teko), mutta tämä ei ole pakollista.

Konekocon coniteahaku

Linkki hakuun: https://forms.gle/onLkrVNigue7jSDMA
Tai klikkaa tästä!

Oletko kiinnostunut conin järjestämisestä, mutta isommat tapahtumat jännittävät? Nyt olisi tarjolla täydellinen tilaisuus päästä kokeilemaan conin rakentamista pienemmässä mittakaavassa! Nekoconin miniversio Konekocon palaa Kuopioon vuonna 2025 ja etsii conitea-joukkoonsa uusia vapaaehtoisia! 

Tapahtuma toteutetaan Kuopiossa, mutta coniittien on mahdollista työskennellä myös muilta paikkakunnilta käsin. Hakijoiden on oltava täysi-ikäisiä eli 18-vuotiaita. Tapahtuman järjestämiseen tarvitaan eri vastuualueista huolehtivien coniittien yhteistyötä, ja tämä yhteistyö mahdollistaa myös itselle uusien roolien ja tehtävien harjoittelua. Coniteaa johtaa ja organisoi pääjärjestäjä (pääjärjestäjähaku on suoritettu aiemmin erikseen).

Seuraava Konekocon järjestetään lauantaina 1.2.2025. Coniteassa ovat tällä hetkellä haettavana seuraavat vastaavuudet:

Cosplay

Cosplayvastaava huolehtii kaikesta cosplayhin liittyvästä sekä ennen tapahtumaa että sen aikana: cosplaypukuhuoneiden “ensiapupakkien” hankinnasta, pukuhuoneiden siisteydestä, cosplaykisojen ja/tai catwalkin järjestämisestä ja niiden osallistujien tiedottamisesta. Cosplavastaava huolehtii myös cosplayhin liittyvien materiaalien toimittamisesta esimerkiksi viestinnän käyttöön sekä toimii cosplaytyövoiman esihenkilönä.

Häirintäyhdyshenkilö

Häirintäyhdyshenkilö tarjoaa tapahtuman aikana tukea ja keskusteluapua häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua kohdanneille sekä paikan päällä että tarvittaessa puhelimitse/Discordissa. Ennen tapahtumaa tehtäviin voi kuulua myös esimerkiksi ennaltaehkäisevää suunnittelutyötä ja ohjeistusten laadintaa.

Häirintäyhdyshenkilöltä odotetaan hyviä yhteistyö- ja keskustelutaitoja. Myös empaattisuus, tilannetaju ja valmius toimia odottamattomissakin tilanteissa ovat tehtävässä tärkeässä roolissa.

Ohjelma

Ohjelmavastaava on vastuussa conin ohjelmahaun järjestämisestä, ohjelmatarjouksien läpikäymisestä ja niiden valinnasta. Ohjelmavastaava suunnittelee lopullisen ohjelmakartan yhteistyössä isojen ohjelmanumeroiden (esim. avajaiset, päättäjäiset, AMV- ja cosplaykilpailut) vastaavien kanssa. Hän on vastuussa yhteydenpidosta ohjelmanpitäjien kanssa sekä kaiken ohjelmanpitäjien materiaalin toimittamisesta esimerkiksi ohjelmalehteä varten.

Sponsorit ja myyntisali

Sponsori- ja myyntisalivastaava toimii olennaisena linkkinä Nekoconin sponsorien ja myyjien sekä tapahtuman välillä. Sponsori- ja myyntisalin vastaavuudessa tarvitaan oma-aloitteisuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä ja hyvää kokonaisuuksien hallintaa. Tehtävässä menestymisessä auttaa conikentän ja alan yrityksien hyvä tuntemus.

Taidekuja

Taidekujavastaava järjestää taidekujalaisten haun, valinnan ja valinnoista tiedottamisen. Ennen tapahtumaa taidekujavastaava huolehtii nettisivuvastaavan kanssa taidekujaan liittyvän ajankohtaisen tiedon verkkosivuille, kommunikoi viestintätiimin kanssa aikatauluista ja tarvittavista somepostauksista, viestii taidekujalaisten kanssa käytännön järjestelyistä ja aikatauluista. Taidekujavastaava suunnittelee kujan pöytäjärjestyksen ja järjestää tapahtumapaikalla pöydät suunnittelemallaan tavalla. 

Tapahtuman aikana vastaava opastaa ja auttaa kujalaisia tarpeen mukaan, tauottaa tai järjestää tauottajan yksin kujaileville ja siivoaa lopuksi paikat alkuperäiseen kuntoon. Tehtävä painottuu tapahtumapäiville, mutta vaatii työtä myös ennen tapahtumaa. 

Turva

Turvavastaava huolehtii nimensä mukaisesti tapahtuman turvallisuudesta sekä järjestyksenvalvojien ohjeistuksesta ja työvuoroista. Ennen tapahtumaa turvavastaava tekee viranomaisille ilmoituksen yleisötapahtuman järjestämisestä, huolehtii kaikkien käytössä olevien tilojen pelastussuunnitelmien laatimisesta tai hankkimisesta sekä yleisistä turvallisuusohjeista.

Tapahtumassa turvavastaava toimii järjestyksenvalvojien esihenkilönä ja hänen on oltava tavoitettavissa koko tapahtuman aukioloajan. Turvavastaavalta edellytetään voimassa olevaa järjestyksenvalvojakorttia ja aiempaa kokemusta järjestyksenvalvonnan tehtävistä.

Valokuvaus

Valokuvausvastaavan tehtäviin ennen tapahtumaa kuuluu valokuvaustiimin kokoaminen, aikataulujen suunnittelu, työkalujen saatavuuden varmistaminen sekä mahdollisten kuvauspisteiden suunnittelu ja kalustus. Tapahtuman aikana hän vastaa kuvauspisteistä yhdessä tiiminsä kanssa sekä huolehtii ohjelmien taltioinnista ja kuvien tallentamisesta.

Vastaavan roolissa on tärkeä ymmärtää kameratekniikkaa, digitaalisten alustojen käyttöä (mm. conikuvat.fi ja ohjelmat) ja studiokuvaamista. Sinulla ei tarvitse olla omia studiokalusteita, vaan niiden saatavuudesta huolehditaan yhdessä muiden vastaavien kanssa. Tehtävässä tarvitaan oma-aloitteisuutta, tiiminveto- ja tiimityötaitoja sekä hyvää kommunikointikykyä.